Matematica în Bucovina. Concursul Internaţional “Memorialul David Hrimiuc”, ediţia a XIV-a, 17 – 19 noiembrie 2017

Matematica în Bucovina. Concursul Internaţional “Memorialul David Hrimiuc”, ediţia a XIV-a, 17 – 19 noiembrie 2017

November 17, 2017 scoala1admin Comments: 0

Sâmbătă 18 noiembrie 2017

Deschiderea festivă a Concursului Internaţional de matematică „Memorialul David Hrimiuc” are loc la ora 9.00 în Sala Multimedia a Colegiului „Alexandru cel Bun” din Gura Humorului.

Proba scrisă începe la ora 10.00 la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Gura Humorului, iar elevii pot intra în şcoală începând cu ora 9.40, pe uşa din spate unde este afişată şi repartizarea acestora.

Concursul de matematică ”Memorialul David Hrimiuc”, desfăşurat anual la Şcoala Gimnazială Nr.1 din Gura Humorului se află la cea de-a XIV-a ediţie şi reprezintă un mod distinct de a oferi participanţilor sens. Încă de la început, concursul a reprezentat un proiect ambiţios menit să concretizeze performanţa. Prin participarea la acest proiect, elevul pasionat de matematică îşi va forma o imagine clară asupra nivelului său de pregătire şi va dobândi o atitudine pozitivă faţă de evaluări şi competiţii. Este un bun prilej de sistematizare a cunoştinţelor acumulate, de dezvoltare a abilităţilor personale şi de gestionare a emoţiilor constructive, contribuind la transformarea participantului într-un tânăr competitiv în societatea cunoaşterii.

Motivaţi şi de ceea ce a reprezentat  pentru noi toţi domnul profesor David Hrimiuc, decedat prematur, profesorii de matematică de la Şcoala Nr 1 Gura Humorului au hotărât împreună cu conducerea ISJ Suceava înfiinţarea acestui concurs. Conceput iniţial de nivel judeţean, în anul 2004 acesta a devenit internaţional, începând cu ediţia din 2012 prin participarea echipajelor din Ucraina şi Republica  Moldova. In anul şcolar 2016- 2017, preşedinte de onoare a fost conf. univ. dr. Andrei Braicov de la Universitatea de Stat din Tiraspol – Facultatea de Fizică şi Matematică iar preşedinte al concursului a fost conf. univ. dr. Lenuţa Alboaie de la Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi – Facultatea de Informatică. Concursul se desfăşoară în parteneriat cu ISJ Suceava, Primăria oraşului Gura Humorului, Asociaţia cultural – ştiinţifică şi profesională „CCD Bucovina”, SSMR filiala Suceava, Facultatea de Fizică şi Matematică din Tiraspol – Chişinău (Republica Moldova), Facultatea de Informatică – Iaşi şi numeroşi sponsori locali.

Obiectivele urmărite sunt cele care au ca fundament competenţe cheie prevăzute în programele şcolare: verificarea periodică corelată cu stadiul de pregătire aferent anului şcolar în curs; structurarea informaţiilor şi a cunoştinţelor de specialitate; formarea spiritului competitiv şi a disponibilităţii de a crea relaţii de colaborare cu elevi din alte şcoli pe un domeniu specific şi facilitarea schimbului de experienţă între profesorii de matematică implicaţi în proiect. Toate aceste obiective fundamentează la nivel formativ competenţele cheie: a învăţa să înveţi şi capacitatea de a dezvolta şi aplica gândirea matematică pentru rezolvarea diferitelor probleme, accentul punându-se pe proces, activitate şi cunoştinţe.

 Conchidem că participarea la acest concurs nu înseamnă numai un interes sporit pentru matematică, ci implică şi o dezvoltare a unor elemente de cultură necesare în orice domeniu de activitate umană. Acesta semnifică, de altfel, un demers preţios pentru formarea unei gândiri corecte, consecvente, care măreşte puterea de pătrundere şi analiză a spiritului uman. În acest sens, scopul general al proiectului constă în dezvoltarea capacităţii instituţionale a şcolii de a desfăşura activităţi de pregătire la matematică, centrate pe identificarea, îndrumarea şi valorificarea potenţialului elevilor cu aptitudini şi capabili de performanţă.

Urăm tuturor participanţilor, profesori şi elevi, mult succes!

Organizatorii

Mai multe detalii gasiti in pagina dedicata concursului (link)