Memorialul David Hrimiuc

Memorialul David Hrimiuc

Numerele guvernează lumea. (Pitagora)
fotografie David Hrimiuc

Ca o perspectivă aparte, în matematică este întocmai ca în mesajul celebrului citat din Hamlet al lui Shakespeare: A fi sau a nu fi. Aşadar a fi înseamnă o esenţă a lucrurilor latente pe care doar tu însuţi o înţelegi transformând-o într-un crez, la fel cum dobândeşti noi înţelesuri din descifrarea tainelor matematicii. Alternativa este, desigur, a nu fi şi nu mai are nicio legătură cu matematica.

Memorialul David Hrimiuc reprezintă un mod de a oferi participanţilor autocunoaştere. Astfel, acest concurs invită elevii să pătrundă cu mintea, dar însoţiţi de inteligenţa intuitivă într-un altfel de joc, cel al cifrelor, care cu adevărat guvernează lumea. Concursul se adresează elevilor din clasele III – VIII din dorinţa de a-i acomoda pe aceştia cu evaluările şi competiţiile în scopul unei integrări armonioase într-o societate în continuă evoluţie şi schimbare.

Încă de la început, concursul a reprezentat un proiect ambiţios menit să concretizeze performanţa. Prin participarea la acest proiect, elevul pasionat de matematică îşi va forma o imagine clară asupra nivelului său de pregătire şi va dobândi o atitudine pozitivă faţă de evaluări şi competiţii. Este un bun prilej de sistematizare a cunoştinţelor acumulate, de dezvoltare a abilităţilor personale şi de gestionare a emoţiilor constructive, contribuind la transformarea participantului într-un tânăr competitiv în societatea cunoaşterii.

Obiectivele urmărite sunt cele care au ca fundament competenţe cheie din Cadrul European de Dezvoltare: verificarea periodică corelată cu stadiul de pregătire aferent anului şcolar în curs; structurarea informaţiilor şi a cunoştinţelor de specialitate; formarea spiritului competitiv şi a disponibilităţii de a crea relaţii de colaborare cu elevi din alte şcoli pe un domeniu specific şi facilitarea schimbului de experienţă între profesorii de matematică implicaţi în proiect. Toate aceste obiective fundamentează la nivel formativ competenţele cheie: a învăţa să înveţi şi capacitatea de a dezvolta şi aplica gândirea matematică pentru rezolvarea diferitelor probleme, accentul punându-se pe proces, activitate şi cunoştinţe.

Conchidem că participarea la acest concurs nu înseamnă numai un interes sporit pentru matematică, ci implică şi o dezvoltare a unor elemente de cultură necesare în orice domeniu de activitate umană. Semnifică, de altfel, un demers preţios pentru formarea unei gândiri corecte, consecvente, care măreşte puterea de pătrundere şi analiză a spiritului uman. În acest sens, scopul general al proiectului constă în dezvoltarea capacităţii instituţionale a şcolii de a desfăşura activităţi de pregătire la matematică, centrate pe identificarea, îndrumarea şi valorificarea potenţialului elevilor cu aptitudini şi capabili de performanţă.

Urăm tuturor participanţilor, profesori şi elevi, mult succes !

Organizatorii