Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Acasa

De ce Școala Gimnazială Nr.1 Gura Humorului ?

Calitate in educație Calitate in educație
Pentru ca este o școală a elitelor intelectuale, a calității in educație și a formării in spiritul idealurilor înalte.
Cunoștere și cultură Cunoștere și cultură
Pentru că formează tineri deschiși spre cunoaștere și cultură, modelează personalități complexe, creative și libere
Valori europene Valori europene
Pentru ca se află la confluența unor tradiții legitimate în timp cu valori europene moderne.

Misiunea școlii noastre

misiune3

Efervescenţa creatoare a societăţii contemporane impune o continuă adaptare a profesionalismului în oricare domeniu şi o anticipare la nevoile societăţii de peste ani. Misiunea şcolii ar fi şi aceea de a evita transformarea instituţiei în ceea ce Jean Piaget descria a fi un mijloc major de manipulare şi uniformizare a conştiinţelor, de deturnare a omului de la propria sa esenţă şi supunere a acestuia unei discipline cazone impuse din exterior. Formarea unor atitudini şi comportamente care să-i permită să evite manipulările de orice fel şi să respingă orice deviere a comportamentului sau, într-o direcţie contrară propriilor sale interese şi nevoi.

“Școala cea dintâiu din Gura Homorului”

home_scoalaceadintaiu

Este atestată în 1812 „şcoala cea dintâiu din Gura Homorului de băieţi” cu numele de „Trivialschule” (şcoală mixtă care funcţiona în curtea actualei Şcoli Nr. 1 din Gura Humorului) fiind frecventată de 11 copii din care 8 germani şi 3 evrei. În 1824 din totalul de 55 de elevi avea 33 elevi germani, 20 polonezi, un român şi un ungur. Şcoala era construită din lemn, cu înfăţişarea caselor ţărăneşti fiind ridicată în imediata vecinătate a bisericii catolice. Circumscripţia şcolară cuprindea localităţile: M-rea Humorului, Capu Codrului, Capu Câmpului, Voroneţ, Bucşoaia, Frasin. Încă din 1812 începe să se suprime învăţământul în limba română din şcolile bucovinene, primind un caracter confesional catolic; în mod deosebit, cele din localităţi cu parohii romano – catolice, cum era cazul la Gura Humorului.

După „Statistica privind starea şcolilor primare şi a institutorilor” şi după situaţia din 31 decembrie 1907 editată la Cernăuţi (în 1908), în pagina 41 se precizează că Şcoala Gimnazială Nr. 1 a luat fiinţă la 31 octombrie 1885 ca şcoală de fete, condusă de învăţătorul superior Adolf Sluzanschi, devenind şcoală cu limbă de predare română în 1905. Prima clădire a şcolii avea un număr de cinci clase, cărora li s-au adăugat patru săli de clasă în 1902, prin construcţia unui nou corp de clădire.

“Un profesor cu adevărat bun este acela care mai întâi se învaţă pe sine pentru a putea să-l înveţe pe copil să se descopere şi să aibă încredere în performanţele sale.”