Politica de utilizare a datelor cu caracter personal

Politica de utilizare a datelor cu caracter personal

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal, ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GURA HUMORULUI, cu sediul în GURA HUMORULUI, str. B-DUL BUCOVINA NR.16, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopul specificat, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: resurse umane, gestiune economică-financiară şi administrativă, educaţie şi cultură, monitorizarea-securitatea persoanelor-spaţilor şi a bunurilor publice sau private, statistică.

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele dumneavoastră personale, acestea urmând să fie folosite în scopuri: prestări de servicii ale Școlii Gimnaziale Nr. 1 Gura Humorului şi unităţilor subordonate pentru realizarea obiectului de activitate principal, respectiv educaţie şi cultură, analize şi prelucrări statistice necesare pentru fundamentarea deciziilor în managementul sistemului educaţional, asigurarea securității elevilor/persoanelor şi spaţiilor publice/private, monitorizarea video şi securitate. Refuzul dumneavoastră determină neutilizarea datelor în solicitările pe care ni le-aţi adresat și ca atare imposibilitatea prelucrării datelor în acțiuni și solicitări ale dumneavoastră.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării lor de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată, reprezentanţii legali ai persoanei vizate, salariaţii şi instituţiile ierarhic superioare școlii, respectiv, Inspectoratul Şcolar Județean Suceava, Ministerul Educației Naționale, precum și administrației publice locale.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare) şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, aveţi următoarele drepturi privind colectarea şi prelucrarea datelor personale: dreptul de intervenţie asupra datelor (art. 14), dreptul de informare (art. 12), de acces la date (art. 13), de opoziţie (art. 15), de a vă adresa justiţiei (art. 18).

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 GURA HUMORULUI, cu sediul în GURA HUMORULUI, str. B-DUL Bucovina, nr. 16, sau la adresa de email scoala1gh@yahoo.com .

Dacă unele dintre aceste date despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil, prin una din modalităţile enumerate mai sus.