Concursul de Matematica David Hrimiuc 2018

Concursul de Matematica David Hrimiuc 2018

November 2, 2018 scoala1admin Comments: 0

Sâmbătă 3 noiembrie 2018
Deschiderea festivă a Concursului Internaţional de matematică „Memorialul David Hrimiuc” are loc la ora 9.00 în Sala TISA a hotelului Best Western Bucovina.
Proba scrisă începe la ora 10.00 la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Gura Humorului, iar elevii pot intra în şcoală începând cu ora 9.40, pe uşa din spate unde este afişată şi repartizarea acestora.

Argument

Matematica ne pune din nou la încercare printr-o nouă ediţie a Concursul Internaţional de Matematică“Memorialul David Hrimiuc”, pe unii în rolul de competitori, iar pe alţii în calitate de ataşaţi acestui act provocator, competiţia minţilor agere. Dorim să contribuim la efortul de a reconstrui motivaţia elevilor pentru  pregătirea temeinică la matematică şi de a-i susţine în  deprinderea unei maniere de a învăţa pe tot parcursul vieţii.

 Încă de la început, concursul a reprezentat un proiect ambiţios menit să concretizeze performanţa. Prin participarea la acest proiect, elevul pasionat de matematică îşi va forma o imagine clară asupra nivelului său de pregătire şi va dobândi o atitudine pozitivă faţă de evaluări şi competiţii. Este un bun prilej de sistematizare a cunoştinţelor acumulate, de dezvoltare a abilităţilor personale şi de gestionare a emoţiilor constructive, contribuind la transformarea participantului într-un tânăr competitiv în societatea cunoaşterii.

Cine organizeaza concursul?

 Profesorii de matematică de la Şcoala Nr. 1 Gura Humorului au hotărât împreună cu reprezentanţii ISJ Suceava înfiinţarea acestui concurs, motivaţi şi de ceea ce a reprezentat domnul profesor David Hrimiuc pentru învăţământul sucevean. Conceput în anul 2004 de nivel judeţean, acesta a devenit internaţional, începând cu ediţia din 2012 prin participarea echipajelor din Ucraina şi Republica  Moldova. In anul şcolar 2016 – 2017, preşedinte de onoare a fost conf. univ. dr. Andrei Braicov de la Universitatea de Stat din Tiraspol – Facultatea de Fizică şi Matematică iar preşedinte al concursului a fost conf. univ. dr. Lenuţa Alboaie de la Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi – Facultatea de Informatică. Concursul se desfăşoară în parteneriat cu ISJ Suceava, Primăria oraşului Gura Humorului, Asociaţia cultural – ştiinţifică şi profesională „CCD Bucovina”, SSMR filiala Suceava, Facultatea de Fizică şi Matematică din Tiraspol – Chişinău (Republica Moldova), Facultatea de Informatică – Iaşi şi numeroşi sponsori locali.

Care sunt obiectivele concursului?

– dezvoltarea competenţei-cheie de a învăţa să înveţi;

– dezvoltarea componenţei cognitive şi pragmatice a învăţării;

– dezvoltarea spiritului participativ, de interactivitate şi intercomunicare;

– dezvoltarea capacităţii de evaluare, autoevaluare şi coevaluare în competiţie;

– dezvoltarea personală a imaginaţiei şi creativităţii;

– evaluarea competenţelor şi performanţelor generale şi specifice la nivelul disciplinei şcolare, interdisciplinar şi transdisciplinar;

– stimularea “triunghiului de aur” părinte-copil-dascăl;

– valorificarea exemplelor de bună practică (articole, referate, cărţi şi lucrări ştiinţifice, jocuri, materiale didactice, softuri educaţionale) care să reflecte relaţia tradiţional-modern în didactică.

Aşadar, ne propunem ridicarea nivelului de performanţă şcolară a elevilor, prin conştientizarea necesităţii demersului individual  de pregătire, formarea spiritului competitiv al elevilor şi a disponibilităţii de a lega relaţii de colaborare şi competiţie cu colegi din alte şcoli, pe un domeniu didactic specific şi facilitarea colaborării şi a schimbului de experienţă între profesorii de matematică. Toate aceste obiective fundamentează la nivel formativ competenţele cheie: a învăţa să înveţi şi capacitatea de a dezvolta şi aplica gândirea matematică pentru rezolvarea diferitelor probleme, accentul punându-se pe proces, activitate şi cunoştinţe.

Concluzie

În acest sens, scopul general al proiectului constă în dezvoltarea capacităţii instituţionale a şcolii de a desfăşura activităţi de pregătire la matematică, centrate pe identificarea, îndrumarea şi valorificarea potenţialului elevilor cu aptitudini şi capabili de performanţă.

Urăm tuturor participanţilor, profesori şi elevi, mult succes!

                                                                                                           Organizatorii,

Mai multe detalii in pagina dedicata concursului:
https://www.scoala1gh.ro/memorialul-david-hrimiuc/editia-a-xv-a-2-4-nov-2018/