Misiune

Misiune

Pentru a ne putea realiza viziunea, misiunea noastră pe termen mediu este să promovăm principiile unui management optim realizării unui climat educaţional de calitate, să promovăm performanța, să asigurăm tuturor elevilor o educaţie de calitate prin centrarea învăţământului pe elev. Utilizarea noilor metodologii de lucru şi abordarea educaţiei din perspectiva serviciilor comunităţii, implicarea părinţilor şi reprezentanţilor comunităţii în susținerea actului didactic, valorificarea tradiţiilor locale în raport cu nevoile comunitare susțin realizarea misiunii școlii.
misiune

ȚINTE STRATEGICE

  1. Dezvoltarea aptitudinilor individuale ale elevilor prin promovarea unei oferte educaţionale și asigurarea unui climat stimulativ pentru performanţă; diversificarea Curriculum-ului la decizia şcolii şi cuprinderea a cât mai multor elevi într-o formă de educaţie extracurriculară.
  2. Accent pe învăţarea în clasă prin metode didactice moderne, interactive, centrate pe elev–educative și prin încurajarea unui dialog eficient cu comunitatea.
  3. Sprijinirea elevilor defavorizaţi şi a familiilor acestora în vederea reducerii abandonului şcolar, dar și promovarea performanțelor școlare.
  4. Dezvoltarea unui sistem de informare, monitorizare şi comunicare în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenelor de violenţă şcolară.
  5. Menținerea relaţiei şcoală-familie-comunitate printr-un parteneriat activ și eficient.
  6. Extinderea patrimoniului scolii prin constructia unui corp nou de cladire.